Välkommen till oss!

Kreativt Center är en avgiftsfri verksamhet för synskadade i Stockholms Stad
på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd. Kurserna ingår i Sensus/Stockholms studieförbund. Vi har ny adress! Peter Myndes Backe 3, vid T-bana Slussen.

Prova på och delta i olika aktiviteter inom friskvård, språk, data, musik, konst och hantverk! Tillsammans skapar vi en meningsfull och utvecklande sysselsättning och vilket leder till ökad självkänsla och självständighet. I mötet med andra deltagare uppstår även möjlighet till nya kontakter och nätverksbyggande.

För mer information och anmälan till Kreativt Center kontakta:

Sannah Söderman 0722 293 606   sannah.soderman@sensus.se
eller
Annika Strådal 0704 624 903  annika.stradal@sensus.se

 


Schema hösten 2017

 

Konst för synskadade
Tillgänglighet är naturligtvis viktigt för oss på Kreativt Center. Vi samarbetar därför med en rad olika aktörer i tillgänglighetsanpassade projekt, bland annat med konstutställningar och dansföreställningar på Nationalmuseum, Moderna museet och Dansens Hus.

Besök är planerat under hösten till:

Nationalmuseum

Moderna museet

Dansens Hus

med SRF Stockholm, SRF Stockholm samt
Hemintruktörerna i Stockholm stad.